Διεύθυνση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8

Περιοχή: ΜΑΡΟΥΣΙ

Τ.Κ: 15125

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 8503801000

Επωνυμία: ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διακριτικός Τίτλος: ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε.

Δραστηριότητα Επιχείρησης: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

   powered by www.isolpro.gr